Submachine 8: The Plan

Submachine 8: The Plan

30. září 2012 v 15:05 | Oqapo

Návod na Submachine 8

29. září 2012 v 20:57 | Oqapo

V tomto díle je velmi důležité postupovat přesně podle návodu, jinak můžete zabloudit. Celý návod je rozdělen na úkoly pro a taky jsou přidány obrázky zlepšení přehlednosti.

1. Dostat se dolů

Běžte doprava, odsuňte oranžovou tyč a vemte kousek železa pod plošinkou. Běžte 2x doleva a pomocí železa si přisuňte klíč. Teď běžte doprava a klíčem odemkněte zámek, odsuňte tyč a stiskněte tlačítko. Běžte dolů.

2. Získat skrz-dimenzionální transporter

Seberte papír a z tyče seberte červenou sféru s tečkou a běžte níž. Tyč která je hned před vámi se dá posunovat na tři body: nahoře, uprostřed a dole. Tuto tyč dejte dolů. Potom stiskněte malou páčku a běžte doprava. Běžte zase nahoru a tyč na které byla sféra posuňte zpátky tam kde byla (nutné k získání secretu). Teď se vraťte a běžte doprava. Seberte skrz-dimenzionální transporter, říkejme mu zkráceně SDT. Klikněte na SDT a odklikněte "Ok, I'll do it". Pak stiskněte druhé tlačítko.

3. Dostat se do třetí dimenze

Nyní jste se dostali do druhé dimenze. Prohledejte skříň, měla by v ní být listina a francouzský klíč. Teď běžte doprava a srovnejte kruh podle obrázku. Poté klikněte na SDT a portně te se zpátky do první dimenze. Jak můžete vidět; nejste v doku, jste v lodi. Seberte náčrtek na zdi a francouzákem otevřte bedničku a z ní seberte ozubené kolo. Teď běžte doprava seberte cívku a běžte nahoru z lodi ven. Tady seberte sféru s křížkem a pomocí SDT jděte zpět do druhé dimenze. Seberte náčrtek na zemi a běžte zpátky ke skříni. Teleportujte se zpět do první dimenze. Teď běžte doleva a po žebříku nahoru, poté se teleportněte do druhé dimenze (ano opět). Seberte z kopule sféru s kruhem, běžte doleva. Dejte cívku do stoje a běžte 2x doprava. Stiskněte malou páčku, stroj vyšle signál a přidá se vám další dimenze - třetí. Teleportněte se do ní.

4. Dostat se do čtvrté dimenze

Běžte 2x doleva. Seberte první secret a dejte mezi dvoje ozubená kola své třetí; které máte v inventáře a poté stiskněte páku. Poté běžte doprava dokud nenarazíte na váš 'začátek' v této lokaci a odtamtud seberte kostku, pak se vraťte k žebříku dolů, který jste už určitě zahledli a jděte po něm dolů. Seberte rameno vystřelovače signálu, a pak jděte níž. Seberte papír a běžte doprava. Tuto tyč dejte na střední polohu. Běžte doprava a seberte z kruhu poslední sféru a pod držákem kruhu by pod kachličkou měl být druhý secret, sebrte. Běžte opět doprava. Kliněte na kostku a měl by vám vyjet 'žebřík', předtím než ale půjdete nahorů vložte do jam sféry podle obrázku napravo. Poté můžete jít nahoru. Zde - nahoře dejte do díry kostku a měl by se vám aktivovat vystřelovač signálu. Poté slezte dolů a běžte k dolnímu konci žebříku a odtud se teleportujte do čtvrté dimenze.

5. Vypumpovat vodu a dostat se do vedlejších trubek.

Tahací pákou vypumpujte vodu a běžte nahorů, seberte papír a běžte opět nahorů. Běžte doleva seberte papír a potom 2x doprava. Seberte zástrčku a běžte na místo s tahací páčkou odtud se portněte zpět do třetí dimenze. V 3D běžte doprava a pak se opět (ano opět) portněte do 4D.

6. Získat pár věcí

Běžte dolů a teleportněte se do první dimenze. Odtud seberte pojistku a jeden kus žebříku, který přemistěte o úroveň výš, aby jste se mohli volně pohybovat, pak se opět vraťte k místu, kde jste objevili cívku a odtud se portněte do dimenze 2. Tady seberte modrou pyramidu, tyč dejte na minimum a teleportněte se zpět do čtvrté dimenze.

7. Dostat se do páté dimenze

Dejte pojistku do otvoru nalevo poté... Běžte nahoru, doprava. Seberte rukojeť a teleportněte se do druhé dimenze. Odtud běžte doleva a rukojeť dejte k šuplíku který nemá rukojeť a seberte z něj zrcátko, pak se teleportněte zpět do 4D. Ve 4D běžte 2x doprava a 1x nahoru a otočte horním přepínačem, otevře se vám vysílač signálu do 5D. Poté můžete konečně navštívit pátou dimenzi.

8. Dostat se do šesté dimenze

Tady dejte tyč také na minimum a jděte dolů, seberte další část ramena (je za sochou). Běžte 2x doleva, dolů a seberte papír. Teď běžte nahorů, doleva, nahorů, papír, nahorů. A tu se teleportněte do druhé dimenze. V 2D běžte doprava a pak se vraťte do 5D. Vidíte zde dvě pyramidy, dejte na rameno pravé pyramidy zrcadlo a pyramidě s useklou špicí dejte špici, kterou pak otočte tím aktivujete signál do 6D, tam se teleportněte.

9. Získat baterií

Běžte doleva, dolů, papír, dolů, papír, 3x doprava, nahorů a tam seberte poslední část ramene vysílače signálu. Až ho najdete, běžte dolů, sebete otáčecí knoflík a pak běžte doleva. Na tlustém pilíři nastavte římské číslo VI a jděte doleva, 2x nahoru a doprava a tam stiskněte vytahovací páku. Pak se vraťte k pilíři a nastavte na něj římské číslo IV. Potom se portněte do 4D. Běžte doprava vytáhněte vytahovací páku a vraťte se do 6D. Běžte doleva, tudíž se vrátíte k pilíři, na kterém nyní nastavte číslo II a odcestujte do 2D. Běžte 2x doleva a vytáhněte vytahovací páku a vraťte se do 6D. Vraťte se k pilíři; otevřel se a máte baterií!

10. Sestavování vysílače

Běžte 2x doleva, 2x nahoru. Do základového 'stolku' vysílače dejte zástrčku a pomocí 3 částí kruhu sestavte vysílací kruh. Potom běžte doleva a k nikam nepokračujícím drátům připojte baterií. Vraťte se doprava. Klikněte na páku a vystřelíte signál do 7D. Poté běžte 2x dolů a portněte se do 7D.

11. Získat kladivo a spustit bránu

Běžte doprava a dolů. Zdejší tyč dejte na střední úroveň a jděte nahoru a 2x doprava, tady seberte ventil a jděte nahorů. Zde seberte fialovo-modré tlačítko. Teď se vraťte dolů a jděte 3x doleva. Na bambusový pilíř dejte bambusový ventil a bambusově ji otočte. Teď se portněte do 2D a běžte 3x doprava a nahoru, vložte do kameného kompasu poslední-chybějící knoflík a natočte jimi podle obrázku nalevo. Teď běžte dolů, 3x doleva, nahoru, seberte kuličku, sejděte dolů a vraťte se do 7D. Jděte 2x doprava a kuličku vhoďte do malé sopky. Potom se portněte do 6D a běžte 2x doleva a nahoru, poté se vraťte do 7D. Běžte po provazovém žebříku nahoru. Běžte doleva a seberte papír, pak běžte 2x doprava a seberte kladivo. Poté se teleportujte do první dimenze.

12. Dva secrety

Jděte doleva, 2x dolů, doprava a dolů. Teď se teleportujte do 3D. Kladivem rozbijte kopuli a získáte třetí secret. Teď se teleportujte do první dimenze a pak jděte 1x nahoru a teleportujte se do 6D. Jděte 2x doprava a kladivem rozbijte trubky napravo měl by v nich být čtvrtý secret. Teď se teleportujte do 5D.

13. Brána

Běžte 3x doleva, 2x nahoru a zase doleva a seberte Energy trail. Teď běžte doprava, 2x dolů, 2x doprava. Dejte do pilíře se znaky Energy trail na něj dejte tlačítko, rozbijte sochu kočky a stiskněte tlačítko. Pátý secret. Teď běžte doleva a do chybějící části brány dejte Energy trail. Zbytek nechám na vás. Uvidíme se při... Submachine 9: The Temple. A potleskejte mi za to, že jsem dokázal napsat návod k takovému složitému dílu.


Pro ty co si nechtějí v textu hledat nastavení tyčí, tak zde mají nákres jak v jaké dimenzi mají být:


Překlady ze Submachine 8

28. září 2012 v 18:13 | KateSub, Oqapo

Transkript 17/38 (intr)
Liz: Ty můžeš vytvářet skrz-dimensionální portály zatímco jsi uvnitř jiného portálu?
Murtaugh: Ano, můžu.
Liz: Když to uděláš, co se potom stane?
Murtaugh: ...můžu změnit směr.
Liz: Směr čeho?
Murtaugh: Všeho.
Murtaugh se vrací
Murtaugh se vrací. Měli bysme jít.
Měli bysme jít hned.
Odpověď

Přesně si vzpomínám na den, kdy to všechno skončilo. Nebylo to dlouho poté, co výpočetní síla počítače předčila sílu lidského mozku. Mnozí si myslí, že to byl okamžik zlomu, ale není tomu tak. Ten moment přišel o něco později. Pamatuji si to, protože jsem tam byl, když byla položená největší otázka. Ta, která nás trápila po tisíciletí.

Proč jsme?

Ale tentokrát ta otázka nebyla mířena na nás. Ptali jsm se počítače. A to byla ta chvíle zlomu v historii lidstva. Přesně ta chvíle. Jakmile jsme připustili, že nejsme nejvyvinutější struktura na této planetě, jakmile jsme předali pochodeň, nás účel byl naplněn. Čekali jsme, že se počítač usmaží pod tou nejtěžší otázkou. Samozřejmě. Takže si dovedeš přestavit naše překvapení, když se stalo tohle.

Počítač odpověděl.

Mizící akt

-Kde jsi?
-Stojím přímo před tebou. Nevidíš mě?
-Ne.
-Zkontrolujme ještě jednou ty souřadnice.
-Něco je špatně. Jsme v té samé lokaci. Ale…
-Kde jsi?

Plán
-Ale proč ty hranice? Proč zrovna tahle forma?
-Cílem je nastínit ti jen část plánu. Jen část. Kdybys spatřil(a) plán v celé jeho velikosti, oslepilo by to
tvojí mysl.

Hračky a uzly

-Je to jenom hračka. Jenom hračka.

-Tohle není hračka. Je to uzel. Musíš ho rozvázat. Pokud nejsi Alexander.
(Narážka na Alexandra Velikého a Gordický uzel)
Paprsek

- Netušil jsem, že se paprsek světla může takhle ohýbat.

Dokonalost
-Už to vidíš?
-Ano. Jak jen je tohle možné. Perfektně se prolínají…
-Kdo potřebuje bohy, když má takové architekty, co?

Bohyně

Do naší vesnice přišla žena. Nikdo přesně neví, jak vstoupila, protože brána byla ceou dobu zavřená. Šla přímo do (nepřeložitelný výraz) a o minutu později přímo odtud vystřelila k nebi jasný paprsek světla. Když zmizela, veděli jsme, že jsme byli poctěni přítomností bohyně. To bylo před 742 lety a uctíváme jí dodnes.

Transkript 18/38 (outr)
Liz: Takže… nakonec jsi mě dostihl?
Murtaugh: Moc dobře víš že na tuto otázku existuje 7 odpovědí, Má drahá Liz.
(Pravděpodobně narážka na 7 vrstev Submachine)

Ani jedna duše (s1)
Murtaugh: Pokud by tu mělo být něco, čeho lituju - je to fakt, že ze všech těch, které jsem poslal do Edge se nikdo nevrátil. Ani jedna duše. To mě bude děsit po zbytek mého života.

Liz: Já vím

Uzel a smyčka (s2)
- Už jsi někdy byl v místě zvaném smyčka?

- Ano, samozřejmě.

- Sleduj, tenhle uzel je jako smyčka. No, možná ne přesně, ale mají stejný účel.

- V tom případě... Co je ve vrstvě 5 tak důležité?...

[smazáno]

[smazáno]

Sociopat (s3)

- Proč ten sociopat mluvé jenom s Elizabeth?

- Špatně jsi položil otázku. Chtěl ses zeptat: Proč s námi nemluví. Odpověď je jednoduchá: Nevidí nás. Dělá to z něj sociopata? Ne nezbytně. Ale znamená to, že je soustředěný.

Nemožné (s4)

- Ale to je nemožné! Nemůže být v jiné dimenzi ve stejném čase!

- Nemožné? Co to vlastně znamená?...

Kopie (s5)

- Copak nerozumí tomu, že jeho karma portály tříští tuhle dimenzi?

- Tuhle dimenzi? Myslíš tu třetí? Víš že tohle vlastně není originální dimenze, ne? Co myslíš že je důležitější - ta původní nebo nevydařená kopie?

Submachine 8: The Plan

28. září 2012 v 14:06 | Oqapo

Je to tady, kamarádi! Připlul k nám osmí díl Submachine a s ním nový teleportér s kterým procestujete jedno a to samé místo, akorát, že v jiných dimenzích... Procestujte všechny dimenze a sestavte Plán čehosi. A pak jen pokračujte v dobrodružství v Submachine 9: the Temple.

Již v září - Submachine 8!

12. srpna 2012 v 13:46 | Oqapo
Na stránce Submachine 8 vyšel nový screen Submachine; je k němu napsané, že Submachine 8 má vyjít již v září! Průběžně budu přidávat zveřejněné screeny!


Asi první zveřejněný materiál ze Submachine 8. Zvukové pozadí menu.


První screen, který se na stránce objevil, zdá se spíše jako takové 'logo'. Screen byl na stránce Sub8 ale nyní je tam ten pod tímhle.


Další screen, vypadá velmi zajímavě. Vypadá podobně jako systém padacího mostu v DaymareTown 1 (stránka sub8)


Screen, který se objevil jako ikona her na PastelPortal.com, vypadá to snad že vystoupíme z Liziny lodi, ovšem v páte vrstě (čili jiné dimenzi) a co je ten bílý kámen by mě taky dost zajímalo.


Mateusz u toho screenu řekl, že už nemůže nejspíš ukázat další, protože screeny by byli moc spoileroidní. Ale psal něco o svěcené vodě a podobně. Mě ten screen příjde zajímavý, a pro submachine, celkem netypický.


Zdá se, že v Sub8 se dostaví dost flóry i strojů


Hmm... Další velmi zajímavá místnost. Posloucháme bílý šutry? Taky se vám zdá, že na zdi je nakreslený králík? Sunshine bunny girl?


Co to sakra je?Co to sakra je?


Tohle mi připomíná Sub5
 
 

Reklama