Submachine 9: The Temple

Submachine 9: The Temple

18. března 2014 v 17:15 | Oqapo
Ve stopách Liz pokračujeme do svatyně, kde nalezneme prameny karmické vody, která nám bude pomáhat v překonání nástrah. Projděte svatyni a pyramidu a možná budete překvapeni na co narazíte. A co potom dál? Na to snad časem přijdete.


Návod na Submachine 9

15. března 2014 v 20:00 | Oqapo

Zahrada
Běžte 4x doprava. Seberte páku, která je opřená o zeď vedle slona. Páku umístěte do oranžové věcičky nalevo a zatáhněte za ni. Běžte doleva a vstupte do dveří, pak pokračujte 3x doprava a seberte džbán. Běžte před vstup do červených místnosti a pak doleva k pramenu zelené karmické vody. Dejte džbán pod kohoutek a nalijte si do něj karmickou vodu.

Běžte doprava a opět do dveří. Poté 2x doprava a karmickou vodu nalijte do misky. Seberte ozubené kolečko. Běžte doleva a vstupte do otvoru. Zde taky vylijte karmickou vodu do misky a do ornamentů umístěte ozubené kolo. Vytvoří se vám páčka, tu stiskněte. Vyjděte ven, vylezte z budovy a běžte 5x doleva a vstupte do pyramidy.

Pyramida
Projděte chodbou. Běžte 2x doleva, klikněte na tyč a vytvoří se vám žebřík. Vylezte nahorů, běžte doprava a seberte mosazného skarabea, běžte zpět, po žebříku dolů a pak doprava. Skarabea dejte do pilíře s kruhem a seberte kousek kamenného klíče. Běžte opět doleva, nahoru a pak doleva.

Nalijte do misky karmickou vodu a aktivujte žebřík. Vylezte nahoru a jděte doleva. Seberte druhou část kamenného klíče a spojte ji s první. Klíč pak následně použijde do otvoru ve zdi, poklop se otevře. Seskočte dolů. Seberte šprušli a jděte doleva. Odcestujte do páté dimenze. Seberte další kamenný klíč a dejte ho do otvoru nalevo ve zdi. Běžte doleva, seberte misku a pokračujte dolů.

Běžte 2x doprava, odklopte pokličku, seberte kouli a nalijte do nádoby karmickou vodu. Vytvoří se vám karmické kolo, to vemte. Pokračujte doprava a seberte mosazný klíč. Vraťte se ke zničenému žebříku o patro výš a tam položte misku a do ní nalijte karmickou vodu. Po karmou vytvořeném žebříku jděte nahoru a pak 2x doprava. Pomocí mosazného klíče otevřete krabici a zní seberte první kachličku. Poté se vraťte zpět dolů k pokličce.

Od ní běžte doleva a po žebříku dolů. Potom běžte 3x doprava a odcestuje do sedmé dimenze, tam do hranatého pilíře nalijte karmickou vodu a pak se přesuňte do čtvrté dimenze, kde udělejte to samé. Poté použijte první dimenzi a zatáhněte za páku napravo od kladky. Pak jděte doprava a seberte druhou kachličku.

Vraťte se 5x doleva a vstupte dolů. Odtud jděte doprava a seberte kamennou desku. Poté se vraťte o patro výš a doleva, tam dejte kamennou desku, spustí se vám žebřík, vylezte po něm a zde seberte třetí kachličku. Pak slezte dolů a jděte doleva a ze škvíry seberte poslední kachličku, přesuňte se o patro níž.

Běžte 2x doleva a seberte páčku a přesuňte se do šesté dimenze. Zde umístěte do kruhu všechny kachličky a běžte doleva. Seberte páčku, běžte zpět doprava a pak dolů. Pak běžte doleva a seberte kamenné oko a pokračujte 4x doprava a pak po schodech několikrát dolů. Tady seberte misku a vraťte se nahoru a pak ještě o patro výš.

Za vikýřem
Od schodů 4x doprava k vikýři pagodové budovy a pak do něj vstupte. Na zakroucenou trubku umístěte misku a do ní nalijte karma vodu, vytvoří se vám most. Vylezte na druhé straně.

Běžte 3x doprava a pak po žebříku dolů a 3x doprava. Zde umístěte páčku, tu samozřejmě stiskněte. Vraťte se o patro výš, běžte doprava a po laně nahorů. Potom doleva a seberte druhé kamenné oko. Běžte o dvě patra níž a potom 2x doleva a po schodech několikrát dolů.

Hrobka
Běžte 5x doleva. Tunelem 2x dolů, 4x doleva a 2x nahoru a doprava. Otevřete láhev a nalijte do ní karmickou vodu, z toho pak seberte menší karmické kolo. Běžte doleva a dovnitř. Přibližte si rakev a dejte na její poklop první kamenné oko. Rakev se otevře, seberte Murtaughovo zlaté kolo.

Oddalte si rakev a běžte doprava. Slonovi do misky nalijte karmickou vodu, vytvoří se tím karma portál, ten použijte. Zde seberte z oranžové skříňky klíč. Vraťte se zpátky k východu z hrobky.

Odtud běžte doprava a do pravé části stroje umístěte Murtaughovo zlaté kolo a zatáhněte pravou pákou. Pokračujte 2x doprava a klíčem otevřete mříže. Běžte 3x doprava a vstupte dovnitř. Přibližte si druhou rakev, dejte na ní druhé kamenné oko a z rakve seberte Elizabethino zlaté kolo.

Oddalte si rakev a běžte doleva, zde umístěte mosaznou kouli, otevře se vám další karma portál, ten použijte. Běžte doprava a seberte lano. Vraťte se zpátky k východu z hrobky a cestou umístěte Elizabethino zlaté kolo tam, kam jste umístili i to Murtaughovo a pak zatáhněte za páku.

Vraťte se nahoru a běžte 3x doprava. Zde odcestujte do druhé dimenze, kde použijte velké karmické kolo a poté do páté, kde použijte menší kolo. Pokračujte do šesté dimenze a seberte mosazný ventil.

Šiva
Vraťte se do hrobky a pokračujte doleva. Sestupte po žebříku tunelem několikrát dolů. Běžte doleva a jděte do páté dimenze, odtamtud seberte mosaznou váhu. Běžte zpět doprava a použijte ventil na tyč nalevo, otevřou se vám dveře. Na háček zavěste lano a sešplhejte dolů a pak seskočte.

Jděte 4x doprava a jděte do třetí dimenze. Použijte karma portál. Jste v pohybovači ze Submachine 6, zatáhněte za páku na pravé straně řídícího stolku. Seberte všechny tři drahokamy vědění a vraťte se zpět karma portálem. Běžte doleva a přesuňte se do druhé dimenze. Zde umístěte do stolku drahokam a tak to udělejte i ve čtvrté a šesté dimenzi. Poté běžte doleva a seberte tlačítko, to nasaďte na stroj, kterým se portujete skrz dimenze a odcestujte do osmé dimenze. Běžte 9x doleva a klikněte na kolo. KONEC.


Překlady ze Submachine 9

15. března 2014 v 0:30 | KateSub, Oqapo

Intro

Takže jsi cestoval příliš daleko nebo příliš brzy?
Co kdybych ti řekl - ani jedno?

Šivovo světlo

Šivovo světlo přivedlo Elisabeth k tomu, aby maják opustila.

Šivovo světlo přivedlo Murtaugha k tomu, aby v majáku žil.

Murtaughovy paže

Když Murtaugh vnořil svou paži do vodopádu, zjistil, že už nemá paži; měl jich sedm. To nebylo nic nečekaného.
Zázrak však přišel poté, co paži z vody vytáhl - stále mohl vidět všech sedm vrstev své levé paže.
Nedlouho poté pochopil, že tím, že je bude všechny soustředit na jedno místo, může vytvořit potrál. To bylo proto, že všechny jeho paže ze všech vrstev se setkali na jednom místě a zapříčinili interdimensionální tok karmy ve špičkách jeho prstů.

Einstein

Když Murtaugh viděl, jak kočka mění vrstvu reality, špatně si tu událost spojil s Einsteinovou teorií relativity.
To bylo proto, že v ty brzké dny začínal teprve rozumět strukturám reality.
V průběhu svého intelektuálního růstu se s kočkou ještě několikrát setkal. Začal mít to zvíře rád.
Když poté požádal Elizabeth, aby se o kočku postarala, vzala ji zpátky do odpovídající dimense v první vrstvě.

Panika

Nikdo nemohl předpovědět že osvícení přinese takovou destrukci. Ani sám Murtaugh nevěděl, co se stalo. Už se díval do všech vrstev najednou. Už byl zbaven jednodimensionality.
Aby se mohl vrátit zpět do jedné vrstvy, musel Murtaugh ztratit své soustředění. Poté, co soustředil svou mysl zpátky na strukturu plánu, jeho průzkumné týmu netušili, co se stalo. Někdo tomu říkal opuštění. Další vytržení. Není divu že panikařili.

Sociopat a Elizabeth

- Proč ten sociopat mluví jenom s Elizabeth?
- Je jediná, koho vidí. Vzpomínáš, jsme jednodimensionální. Jsme pro něj jako malůvka na kusu papíru. Vygumovaná, nakreslená a znovu vygumovaná. A to sedmkrát.

Schopnosti

- Největší záhadou a chybným pojetím doktríny je to, jak Murtagh přišel ke svým schopnostem?
- Přišel?
- Nikoliv; byli mu dány.
- Kým?
- Šivou, přirozeně.

Vrstva Světla (s1)

- Je tu sedm hlavních vrstev reality.
- Ano, to je všeobecně známé.
- Ale je tu další vrstva. Ta, která je často mylně interpretována jako čas.
- Ale pokud to není čas, tak co teda?
- To je vrstva Světla. Chápej, když se pohybuješ polem atomů zmražených v čase, tření způsobuje, že vydávájí světlo. Je všude, kam se pohneš. Není to světlo, které tě vede. Ty naopak vedeš jej. Kam půjdeš je jen na tobě.

Historie (s2)

- Jak je to možné, že lidi stále přicházejí skrze smyčku a pokoušejí se vypnout bezpečnostní systém? Po všech těch letech…
- A co bych měl dělat? Zničit jeho výtvor? Zničit celou tuhle sekci?
- Já nevím… Možná…
- Mluvíš o zničení naší historie. Co přijde dalšího, pálení knih?
- Ne, samozřejmě, že ne. Ale možná… dát znamení? Že už není nutné vypínat obranu?
- A co ti v osmé vrstvě?
- Ah, jistě, pravda…

Místo, kde se všechno protlo (s3)

Murtaugh nikdy neřekl, že to bylo o pomstě. Tou dobou však byl zvyklý na to, že mu ostatní nerozumí. Tehdy ještě neměli sedmivrstevnné kulky.
Jediná možnost byla setkat se s ním v uzlu. V místě, kde se všechny dimenze splétali v jednu. Tehdy a tam, čekali.
A když se objevil, mohl Mrtaugh konečně vidět, co se stalo. Padl na kolena. Přišla k němu, sedla si vedle něj a začali mluvit.
Kulky k nim nikdy nedospěly.

Osud třetí dimenze (s4)

Po druhém osvícení Murtaugh zasvětil svůj život napravování chaosu. Zatímco hlavní vrstvy vzkvétali a bujeli na jeho pokyn, třetí dimenze zůstávala rozbitá.
Murtaugh pocházel ze třetí dimenze, takže nebylo nic, co by mohl udělat proto, aby jí přivedl zpět do původního stavu. Často o tom mluvil jako o trnu ve svém srdci. Užíral se tím, dokud se mu Šiva nerozhodl dopřát toho komfortu pohlédnout do budoucnosti.
Murtaugh už umíral, a těsně předtím, než vydechl naposledy, přišlo k němu světlo a ukázalo mu, co mělo přijít. Věříme, že v tom okamžiku zůstal navždy.

Cesta je u konce (s5)

Pokud on je průzkumníkem, ona je léčitelkou. Pokud on je dítětem, ona je starší sestrou. Když tomu nemohl rozumět, věděla, že to není jeho chyba. Když spadl, zvedla ho. Když ho chtěli zabít, vysvětlovala.
Když zemřel, nesla jeho slova dál. Když zemřela ona, pohřbili jí vedle něj. Zůstali společně v Šivově světle.
Tvá cesta je skoro u konce.
Gratuluji, dosáhl si takového pochopení, jakého jen jednodimensionální mysl dosáhnout může. Pokud chceš opustit strukturu, Šiva tě povede. Jen ho následuj.

Submachine 9: The Temple

14. března 2014 v 13:00 | Oqapo

Ve stopách Liz pokračujeme do svatyně, kde nalezneme prameny karmické vody, která nám bude pomáhat v překonání nástrah. Projdeme svatyni a projdeme pyramidu až se dostaneme na místo, kde zjistíme, že v Submachine není všechno tak jak vypadá. Poté budeme muset ovládnout čas.

Už jen jeden den

13. března 2014 v 14:45 | Oqapo

Zbývá už jen 21 hodin do nového submachine a tak si jdeme shrnout to co už o této epizodě víme. Celý článek.

Submachine 9 nebude

18. prosince 2013 v 0:45 | Oqapo

Submachine 9 nebude.... tento rok, ale až ten další. Měsíc jsme neviděli žádný posun ve vývoji Submachine 9, což Mateusz vysvětlil několika body. Zaprvé Mateusz je vyčerpaný a prý nabyje energií po novém roce. Zadruhé je prosinec - nejrušnější měsíc v roce, kdy musíte měsíc dopředu chystat dárky, jídlo apod. a Submachine 9 by bylo jen přítěží, jak se už Mateusz přesvědčil, když ke konci roku 2009 vydal Sub6, ke konci roku 2010 - Sub7 a 2012 - Sub8. Třetí důvod je klasická rodinná chřipka, nejprve děti a pak i rodiče.

My by jsme se ale ještě měli letos dočkat Where is 2014? a na Nový rok souhrnu celého roku 2013. Aby jste se o svátcích nenudili přidávám vám sem další díly blogových seriálů (např. jako Kulturní vlivy, nová série Postavy apod.), k tomu ještě na nový rok dostanete můj souhrn roku na blogu, plného až trapně vtipného humoru klauna Oqapa, Horste to je skvělá nabídka! Leden by měl být podle Mateusze svěží a rychlý.

Mezitím můžete diskutovat o novém screenu v hlavním článku o Submachine 9.

Již brzy - Submachine 9: The Temple

26. listopadu 2013 v 14:00 | Oqapo
Soundtracky fanouška k Submachine 9

8. ledna 2013 v 0:40 | Oqapo

Jak jsem si tak procházel YouTube, tak jsem narazil na fanouškovsky vytvořené soundtracky k Submachine 9 od maníka, který si říká TheWolfenSiren (nebo aspoň má takový kanál na YT). Moc se mi líbili a proto jsem si řekl, že je sem dám. Jen pro nechápavé; tohle jsou fanouškovské soundtracky, v Submachine 9 nebudou. Klikni na celý článek.
 
 

Reklama