Teorie

Teorie teleportérů čtvrté dimenze

11. února 2018 v 2:45 | KateSub

Od: Azareus

V sérii Submachine jsme několikrát navšítivili místa, která, ač jsme je navštěvovali krátce po sobě, vypadala, že pochází z jiných časových období, a vypadájí různě staře (například se někam vrátíme pár dílů po prvním uvedení lokace, a je v dost jiném stavu než původně, pozn. překladatele). Při pohledu na nejběžnější typ teleportéru (toho ze sub4) je patrné, že má pouze tři osy. Tři osy ovšem stačí jen ke specifikování délky, hloubky a výšky, ale na cestování časem by byla potřeba čtvrtá dimenze. Jak je to tedy možné? V této teorii se to pokusím pokud možno vysvětlit.

Běžně se říká, že první dimenze je délka, druhá výška a třetí šířka/hloubka. Teď přejdeme k něčemu komplexnějšímu. Dávejte pozor. Za čtvrtou dimenzi je obecně pokládán čas. Ve čtvrté dimenzi by člověk vypadal jako had, který by začínal jako embrio daného jedince a končil jako jeho ostatky.

Teď si představte dvoudimenzionální stvoření. Tento "zploštělec" by se mohl pohybovat jen ve dvou dimenzích. Když si představíme "plochozem" jako noviny, zploštělec by se mohl okamžitě kamkoliv dostat, kdyby se mu podařilo ve třetí dimenzi noviny přeložit a jít přes okraj.

A teď ta zajímavá část, jak byste se pohybovali ve čtvrté dimenzi (cestovali časem)? Odpověď leží v páté dimenzi. Když si představíte, jak skládáte hada v páte dimenzi, podobně jako s novinami ve druhé dimenzi. Takhle byste se mohli dostat přes okraj a přímo do budoucnosti nebo minulosti.

Portály v Submachine by takto mohli docela dobře fungovat. Co by dělali je to, že by čtvrtou a třetí dimenzi skládali tak, aby se vaše současná pozice ocitla hned vedle bodu, kam cestujete.

Je ale divné, že teleportéry mají pouze tři souřadnice, což by mělo činit cestování do fixního bodu ve čtvrté dimenzi znemožnit. Pro tuto absurditu nemám vysvětlení, krom toho, že by byli čtyřdimenzionální lokace z neznámého důvodu uložené ve trojrozměrné mřížce.

Teorie životní energie

4. února 2018 v 1:00 | KateSub

Od: Cone
Umístění: Výtahový komplex

V Submachine 3 jsme viděli zelený list. Museli jsme ho položit na speciální portálovou sochu. Myslím, že tato socha (a ostatní přístroje v sub-netu) je napájena životní energií.

Životní energie je energie produkovaná v buňkách a představuje alternativní zdroj energie v sub-netu.

Světelkující rostliny, které jsou k vidění v Sub7 jsou hlavní zdrojem této energie. Ve své předchozí teorii jsem řekl, že si myslím, že vzduch v sub-netu je plný karmy. To proto rostliny svítí - dýchájí karmu v průběhu fotosyntézy. Karma v živých bytostech, jako jsou lidé nebo rostliny, uchovává energii, takže mohou žít déle.

Nicméně, karma z předmětů, které ji do sebe nemohou pojmout, pomalu vyprchává (Wisdom gemy jsou vyjímkou). To proto list nalezený ve smyčce nesvítil. Našli jsme ho hned poté, co z něj karma vyprchala (a proto byl pořád zelený).

Domnívám se, že když sub-net vysaje všechnu životní energii z daného předmětu, tento objekt zmizí. To by vysvětlilo, proč jsme v průběhu naší cesty nenašli žádné tělo. Sub-boti odnáší umírající lidi do Jádra a "krmí" systém energií navíc. Při tomto procesu ostatky mizí.

Teorie myší díry

2. července 2016 v 14:30 | Oqapo

Od: Lmcuadros

Možná, že Einstein nemá žádnou schopnost se teleportovat. Ve vykopávkách je velká myší díra. Ta kočka tudy procházela do jiných sekcí a částí vykopávek.

Teorie prohlubování schízy

12. září 2015 v 11:11 | Oqapo
Od: Disco mc disco

Murtaugh ničí Submachine přesně tak, jak ho procházíme; Nemůžeme se vrátit do míst, která jsme viděli dříve.

Teorie světla a energie v síti Submachine

10. září 2015 v 11:11 | Toskin

Od: Zerpentos

Úvod

V průběhu našich mnoha dobrodružství v síti submachine (Subnetu), jsme narazili na pár míst bez osvětlení. Na mnoha místech subnetu jsme zase schopni vidět detaily kolem sebe naprosto jasně bez pomoci jakéhokoli očividného zdroje světla.

Tato esej bude zkoumat zdroj světla který, zdá se, osvětluje Submachine.

Koncept Sub-energie

Sub-energie je hypotetický druh energie který existuje pouze v Submachine a je téměř všudypřítomný.

Poznámka stranou: Jeden prestižní vědec si všiml nevyhnutelného rozvoje amnézie v subnetu. Je možné, že je to důsledek konstantnímu vystavení sub-energii. V tomto ohledu by měl být proveden další výzkum

(Tato sekce bude později rozšířena)

Drahokam vědění

Primárně musíme prozkoumat vlastnosti světla samotných drahokamů vědění. Často byly drahokamy vědění nalézány jako tmavé, průhledné a podléhající zákonům gravitace (t.j. ležící na zemi). Byly zde případy, kdy nalezené drahokamy vědění byly barevné, zářící, točící se a vzdorující gravitaci (t.j. vznášející se). Tato variabilita vlastností bude prozkoumána později, ale co je důležité říct je, že drahokamy vědění mohou a také emitují světlo.

Teorie Murtaughova úmrtí

8. září 2015 v 11:11 | Oqapo
Od: disco mc disco

Murtaugh byl kdysi vědec a průzkumník subnetu, který pracoval v laboratoři, ale už není naživu; zanechal poznámky a instrukce všude kolem v Submachine, aby pomohl každému, kdo přišel po něm a to je to co vidíme (To zahrnuje i konverzaci na počítači v laboratoři).

Teorie časoprostorových portálů

5. září 2015 v 11:11 | Toskin

Od: FedericoF

Portály nás neposílají pouze do různých lokací subnetu, ale i časem. Každý koordinát odpovídá jistému místu a času. Jak prozkoumáváme subnet, můžeme vidět rozdíly v architektuře, ale většina z nich je zachovalá, jen málokdy v ruinách. Proto si myslím, že portály mohou přenášet do budoucnosti a minulosti. Příklady můžeme vidět u oltáře (minulost) a obraných systémů (budoucnost). Vlastně, v teleskopu observatoře je možné vidět obraz vesmíru 590 milionů let po Velkém Třesku.

Teorie mnoha portálů

3. září 2015 v 11:11 | Toskin

Od: FedericoF

Když cestujete do ostatních lokací subnetu, vidíte někdy, že portály se liší od těch, které normálně používáte, například, ve SNEE, když cestujete portálem z radiové laboratoře (který je velmi rezavý), do svatyně (tráva a liány částečně zakrývají portál), mají mezi sebou rozdíly, a existuje mnoho příkladů. To znamená, že portál teleportuje pouze hráče (bez portálu) k jiným portálům, umístěným v jiných místech subnetu.

Teorie absorbovaní „prastarých lidí“

1. září 2015 v 11:11 | Toskin
Od: FedericoF
Umístění: Místnost poníků

Lidé z bambusového města vyvolávají mnoho otázek o dynamice subnetu ve vrstvě, kterou obývali, protože byli jediní rodáci, kteří zde žili.

Je možné, že nějaké narušení časové linie jim umožnilo vstoupit do submachinu, nebo že se tam "zatoulali" mnoha různými způsoby jako další průzkumníci submachinu. Je možné předpokládat, že byli do submachinu "absorbováni" nechtěně, ale to vyvolává otázku, proč byl subnet tak tolerantní k těmto lidem, kteří nebyli očividně označeni jako součást "infekce" jako Mur a jeho týmy.

Pravděpodobné vysvětlení by bylo, že byli nejspíš potomci ztracených průzkumníků subnetu, kteří se dokázali usadit v méně nepřátelské vrstvě submachinu. O tom ovšem nejsou přesvědčivé důkazy.

Je také neznámý způsob jejich přežití, i když je pravděpodobné, že byli farmářská komunita (vzhledem k viditelným i když vzácným známkám rostlinného života v subnetu a žádných (aspoň co víme) zvířat).

Jak vidíme v jejich poznámce, tvrdí, že se modlili ženě přes více než 742 let, ale jak se dá soudit z většiny poznámek, původ submachinu zdá se leží (stále nepotvrzeno) v 18 až 19 století. Možná, že byli prvními lidmi, kteří vstoupili do submachinu skrze jednosměrný "přírodní portál" který spojoval vnější svět v minulosti se submachinem a oni se v té lokaci zasekli.

Teorie počátku bezpečnostních systémů

29. srpna 2015 v 11:11 | Toskin

Od: FedericoF

Bezpečnostní systémy začaly být stavěny někdy v první polovině dvacátého století. Můžeme vidět příklad v lokaci zbrojnice, která byla jejich součástí. Je zde starý kanón (součást starého kanónového řetězce) s nějakou municí okolo. Pak, jak šel čas, byly přidány sofistikovanější zbraně a nahradili materiál bezpečnostních struktur, jak můžeme vidět v Sub6 nebo SNEE.
 
 

Reklama